English   |   Русский   |   Româna
Fabrica de Materiale de Construcţie din Soroca
Fabrica de Materiale de Construcţii din Soroca
Materiale de construcţii

Nr.
d/o

Denumirea materialelor

Unitatea
de măsură

 

Preţul


Cariera Vasilcău           (SRL "FMC")

 

1.

 Agregat fin (natural)  0 / 4
(Nisip pentru construcţii)

 

tone

În construcţii nisipul se foloseşte la:

  1. prepararea mortarului (zidărie, tencuieli interioare şi exterioare, la sape)
  2. prepararea betoanelor uşoare şi betoanelor grele:

 

    1. betoane uşoare: cimentoplast, cheramzitobeton, termozitobeton, arbolit;
    2. betoane grele: structuri de rezistenţă, fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi, plite.

 

 170 lei

 

2.

 Agregat fin (concasat)  0 / 4 mm

Nisip de la concasarea prundișului 0 / 4 mm

tone

Nisipul din reziduuri, după cernutul rocilor concasate (savura), după componenţa şi granulaţie corespunde cerinţelor STAS-8736-93, fiind folosit în diverse domenii; de la producerea asfaltului şi betonului, până la plăci decorative şi plăci pentru trotuare.

 

 125 lei

3.

 Agregat grosier (natural)   4 / 16
Pietriş amestec 4 / 16

 

tone

Prundişul este obţinut prin cernerea amestecului de nisip şi prundiş şi se foloseşte la fundaţii, construcţie de drumuri, producţie de blocuri şi alte elemente din beton armat.

 
140 lei

 

4.

Agregat grosier (concasat) 8 / 16 mm
Piatră spartă din pietiş    8 / 16 mm

 

Agregat grosier (concasat) 4 / 16 mm
Piatră spartă din pietiş    4 / 16 mm

 

tone

Pietrişul este obţinut prin concasarea prundişului de fracţie 20*40; 40*70.
Pietrişul concasat M-1000, fracţionat, este folosit la construcţia de: drumuri, piloni, fundaţii continue, blocuri pentru pereţii subsolurilor, grinzi, coloane, plăci cu goluri pentru planşee, blocuri pentru ventilare, diverse elemente din beton prefabricat.

 

240 lei

 

5.

Agregat grosier (concasat) 4 / 8 mm
Piatră spartă din pietiş    4 / 8 mm

 

tone

Se foloseşte în diferite domenii ca materiale de construcţie

 

 225 lei

6.

Amestec de agregate (natural) 0 / 63 mm
Amestec de nisip şi prundiş   

tone

Se foloseşte în diferite domenii ca materiale de construcţie

 

 145 lei

7.

Amestec de agregate (natural) 0 / 63 mm
(cu conținutul sporit de finețe)   

 

tone

Se foloseşte în diferite domenii ca materiale de construcţie

 

 127 lei

8.

Agregat fin (natural) 0 / 4 mm
(cu conținutul sporit de finețe)   

 

tone

Se foloseşte în diferite domenii ca materiale de construcţie

 

 130 lei